Na vašej dôvere nám závisí najviac. Chceme byť voči vám úprimní v tom, ktoré údaje o vás zhromažďujeme ako ich používame a aké práva máte na ich kontrolu.

Preto sme v súlade s účinnou novou legislatívou o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR) pristúpili k zmenám v ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti WOWO, s.r.o., ktoré sú teraz zabezpečené v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Odporúčame prečítať si celé nové pravidlá a zásady, ktoré nájdete v priložených dokumentoch na stiahnutie.

Ďakujeme,

Tím WOWO, s.r.o.

Dokumenty:

Informačná povinnosť zamestnancov WOWO, s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady používania cookies